Wychowanie szczeniaka. Kiedy zacząć i jak postępować z nowym domownikiem?

szczeniak

Przybycie do domu szczeniaka to wielkie wydarzenie, które cieszy się nie tylko najmłodszych. To początek nowej, wspaniałej przygody, ale także szereg wyzwań i obowiązków, którym musimy sprostać jako opiekunowie zwierzęcia. Jednym z nich jest wychowanie psa – proces, który powinien rozpocząć się właściwie już od pierwszego spotkania z czworonogiem i być kontynuowany przez całe jego życie. Jak właściwie podejść do tego zadania, aby zapewnić psu właściwe wychowanie?

Dlaczego wychowanie psa jest takie ważne?

Przygarnięcie pod swój dach psa to wielka odpowiedzialność. Związane z tą decyzją są nie tylko korzyści i radość, jaką do domu wnosi nowy członek rodziny, lecz także liczne obowiązki. I nie mamy tu wcale na myśli tylko zapewnienia psu odpowiedniego pokarmu, dbania o jego zdrowie i bezpieczeństwo, lecz także wychowanie psa w taki sposób, aby zwierzak znał zasady panujące w domu, wiedział, jak ma zachowywać się na zewnątrz oraz co mu wolno, a czego nie. Wychowanie psa ma znaczenie nie tylko dla nas, opiekujących się nim ludzi, lecz także dla niego samego – pod kątem bezpieczeństwa.

Wychowanie psa to proces, w który zaangażowana powinna być cała rodzina. Jego kluczowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno zwierzęciu, jak i pozostałym członkom rodziny i osobom postronnym poprzez wykształcenie w czworonogu prawidłowych wzorców zachowania w różnych sytuacjach. Proces ten powinien rozpocząć się od razu, kiedy tylko szczeniak zawita w naszym domu. Musi być realizowany konsekwentnie, w pełnym porozumieniu wszystkich domowników i trwać nieustannie.

Jak prawidłowo wychowywać psa? Jakie zasady warto wprowadzić?

W związku z tym, że wychowanie szczeniaka przynosi oczekiwane efekty tylko, kiedy jest realizowane konsekwentnie, jeszcze zanim pupil pojawi się w naszym domu warto dokładnie przedyskutować proces jego wychowania ze wszystkimi domownikami. Każdy członek rodziny powinien znać zasady postępowania ze zwierzakiem, zgadzać się na nie oraz konsekwentnie się do nich stosować. Konsekwencja ma szczególne znaczenie na początkowym etapie pobytu szczeniaka w naszym domu, kiedy jego charakter jeszcze się kształtuje.

Warto wspólnie ustalić przede wszystkim, co może robić szczeniak, a czego nie. Mogą to być kwestie dotyczące np. wchodzenia na kanapę, jedzenia ze stołu, miejsc, w których można się z nim bawić, pomieszczeń do których zwierzę nie powinno mieć wstępu itp. Ważne jest także ustalenie podziału obowiązków nad zwierzakiem – kto będzie wprowadzał psa na spacer, uczył go chodzenia na smyczy i trenował sztuczki itp.

Wychowanie psa do długi i wymagający cierpliwości proces. Zdecydowanie nie sprzyja mu natomiast pośpiech ani zdenerwowanie. Nie należy także poddawać się, jeśli nasz podopieczny nie współpracuje lub nie nagina zasady. Należy cierpliwie wydawać komendy i nagradzać czworonoga, jeśli zachowuje się właściwie. Z czasem pies nauczy się, czego mu wolno, a czego nie, wypracuje prawidłowe nawyki a nieposłuszeństwo będzie zdarzało się coraz rzadziej. Dla nas opieka nad nim stanie się natomiast dużo łatwiejsza.