11 Ras Psów Uznawanych za Agresywne

rottweiler
Rottweiler Frida wł. M. von Groncheim

Nie zawsze posiadanie psa jest bezpieczne i bezproblemowe. Niektóre rasy traktuje się niczym broń palną, ponieważ trzeba posiadać na nie pozwolenie. Psów, które znalazły się na liście nie należy wrzucać do jednego worka i traktować jako niebezpiecznych zabójców. Nie mniej jednak dystans wobec nich jest jak najbardziej wskazany. Są to rasy, które wg określonych kryteriów, znalazły się w grupie ras ryzykownych.

Rasy agresywne

Lista ostatecznie powstała w Polsce w 2003 roku (bez większych zmian z 1998r.). Powodem, inicjującym jej stworzenie, były liczne doniesienia w mediach o pogryzieniach ludzi przez psy lub informacje o organizowaniu nielegalnych walk. Częstotliwość tych przypadków, spowodowała, że uznano, by psy określonych ras nie trafiały w niepowołane, niedoświadczone ręce.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI wskazało, które rasy uznawane są w Polsce za agresywne:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.

Prawdą jest, że nie zawsze określona rasa oznacza psa niebezpiecznego zwanego agresywnym. Zdecydowany wpływ na zachowanie zwierzęcia ma człowiek – przewodnik. Zdecydowana większość zdarzeń, w których pies pogryzł lub zagryzł człowieka lub zwierzę, to efekt złego szkolenia, niewłaściwego traktowania, braku wychowania lub przedmiotowego traktowania psa. Mniejsze rasy, których nie ma na liście, często mogą mieć znacznie więcej predyspozycji wskazujących na ryzyko pogryzienia innych ludzi czy zwierząt, jednak ich gabaryty decydują o ich mniejszej szkodliwości – braku ofiar śmiertelnych lub dotkliwie pogryzionych.

Posiadacze psów ras uznawanych za agresywne, którzy sprostali biurokratycznym przepisom i uzyskali pozwolenie na hodowlę lub utrzymywanie psa z listy, często wskazują na zbyt ogólne potraktowanie sprawy przez ustawodawcę. Szczególnie fakt, że rozporządzenie nie wskazuje jasno, co zrobić z mieszańcami ww ras? Czy mieszańce lub nielegalnie hodowane psy rasowe nie są agresywne?

Posiadacze ras z listy, kynolodzy i behawioryści jasno wskazują, że sama rasa nie predysponuje psa do tego, by atakować. Na agresywne zachowania mają wpływ inne czynniki:

Wiek właściciela psa – psy właścicieli poniżej 25. roku życia, były zdecydowanie częściej agresywne, niż psy należące do osób po 40. roku życia

Płeć psa i kastracja – wykastrowane osobniki płci męskie były niemal dwukrotnie częściej agresywne niż wykastrowane osobniki płci żeńskiej. Nie zauważa się różnicy pomiędzy wykastrowanymi i niewykastrowanymi samcami

Niewłaściwe szkolenie – tresura za pomocą kar, awersyjna powoduje agresję u psów

Brak szkolenia w wieku szczenięcym – rozpoczęcie szkolenia od szczenięcia zmniejsza ryzyko pojawienia się agresywnych zachowań w odróżnieniu do zwierząt, które takiego szkolenia nie odbyły

Złe doświadczenia u psa – agresja u psów, które zostały poddawane traumatycznym przeżyciom, żyły w katastrofalnych warunkach, o nieznanej przeszłości, niesocjalizowanych, żyjących w odosobnieniu występuje częściej

Jak uzyskać pozwolenie?

Trzymanie i hodowanie psów tych ras wymaga zezwolenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego miejscu utrzymywania zwierzęcia lub prowadzenia hodowli.

Procedura nie jest zbyt skomplikowana: w ciągu 30 dni od zakupu zwierzęcia we właściwym urzędzie (gminy, miasta) należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia. Niektóre urzędy wymagają potwierdzenia szczepienia psa przeciw wściekliźnie. Szczepienie wykonuje się w czwartym miesiącu życia szczenięcia, więc po czasie 21 dni od szczepienia, można uznać, że właściciel jest gotowy do składania wniosków.

Wypełnienie gotowego formularza nie jest trudne, zwykle zajmuje kilka minut. Do wniosku należy dołączyć kserokopię metryki lub rodowodu oraz książeczki zdrowia psa (zależy od urzędu). Oczywiście koniecznie należy wnieść opłatę skarbową w wysokości ok. 82 zł. Czas oczekiwania na decyzję – maksymalnie 30 dni od złożenia kompletu dokumentów. W zależności od gorliwości urzędników, przed wydaniem pozwolenia, mogą odwiedzić miejsce pobytu psa, by sprawdzić, czy jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt. Urzędnicy mogą sfotografować miejsca pobytu psa/psów, sprawdzić ogrodzenie, bramy, przeprowadzić wywiad środowiskowy, skontaktować się z hodowcą, sprzedającym psa.

W tym miejscu warto przypomnieć, że prowadzenie hodowli lub trzymanie psów ras uznanych za agresywne bez wymaganego zezwolenia stanowi wykroczenie, podlegające karze aresztu lub grzywny. W razie ukarania sąd może również orzec przepadek zwierzęcia.

Niestety, ustawa nie przewidziała, co stanie się wówczas, gdy urząd odmówi wydania decyzji? Jak ma wyglądać przepadek zwierzęcia? Kto ma ponosić koszty? Dokąd pies trafi?

Absurdalność tegoż zapisu rodzi wiele pytań bez odpowiedzi. Co z psami bez potwierdzonego rodowodu? Co z innymi, równie groźnymi rasami? Co z mieszańcami? Co ze sprawdzeniem, czy właściciel dobrze prowadzi psa? Dlaczego osoby karane, o mrocznej przeszłości otrzymują pozwolenie?

Eskarabahos