8 ciekawostek o „polskim kolibrze” – Zimorodku

Zimorodek jest zjawiskowym i niecodziennym ptakiem w naszym krajobrazie. O niewielkich rozmiarach, wielkością zbliżony do wróbla. Cechuje go piękne upierzenie, odmienne od tego, do którego przywykliśmy na co dzień.

Dominuje u ptaka kolor niebieski, ale dodatkowo występują kolory turkusowo-błękitne, mieniące się w słońcu. Dodatkowo brzuch i piersi są rudo-rdzawe, nogi pomarańczowe, a brzuch biały. Dla laika nie widać różnicy w ubarwieniu samic od samców, bardziej wnikliwi mogą rozpoznać samca po bardziej ciemnym, prawie czarnym dziobie, w przeciwieństwie do dzioba samicy w bardziej zbliżonej barwie do pomarańczowej.

1. Cechy

Zimorodek to ptak szybki i bystry. Błyskawicznie pokonuje odległości, machając miarowo niewielkimi, bo o rozpiętości ok. 20cm skrzydłami. Szybko lata nad powierzchnią wody lub siedząc na stałym punkcie obserwacyjnym upatruje zdobyczy. Nie często można go spotkać, ponieważ jest niesamowicie czujny i bystry, a najmniejszy ruch lub dźwięk płoszą go. Chowa się wówczas nawet kilkadziesiąt metrów dalej, wśród nadwodnych roślin, gałęzi. Częściej możemy go usłyszeć, ponieważ charakteryzuje go niewspółmierny do gabarytów głośny, przenikliwy, o nad wyraz wysokich tonach krótki pisk.

2. Lęgowisko

Ptak nie lubi bliskiego towarzystwa, dlatego gniazduje w odległości od innych ptaków. Są to miejsca blisko wody, najlepiej niezbyt głębokiej, o spokojnym nurcie. Gniazda, jak sam ptak, nie są typowe. Są głebokimi norami wydrążonymi w ziemi, w skarpach, wysokich nadbrzeżach. Co ciekawe, głębokość nor wydrążonych sprawiedliwie przez oboje rodziców – parę lęgową mogą sięgać nawet ponad metr.

3. Wędrówki

Zimorodek jest ptakiem wędrującym raczej samotnie, w zależności od potrzeb może pokonywać duże odległości. Może również pozostać przez cały rok w jednym miejscu. Miejsca lęgowe są stałe, dlatego zawsze powraca w swoje upatrzone tereny. Jesienią z Polski zwykle kieruje się na południe lub południowy zachód do Niemiec, Holandii, Włoch, Chorwacji czy Hiszpanii.

4. Siedliska

Zimorodka niezwykle trudno spotkać. Wybiera gęsto zalesione, zadrzewione nadbrzeża czystych rzek, przezroczystych jezior, strumieni i stawów, w których mieszkają małe rybki. W Polsce zdecydowana większość populacji zajmuje Bory Tucholskie. Gatunek występuje w parkach narodowych, krajobrazowych i rezerwatach.

5. Pożywienie

Barwny zimorodek jest ptakiem polującym. Interesują go głównie niewielkie ryby, rzadziej skusi się na wodne skorupiaki. Pokarmem są: płoć, ukleja,  okoń, pstrąg, szczupak, wzdręga, różanka i rak.

6. Rozmieszczenie

Zimorodki mieszkają prawie na całym świecie. Można je spotkać w Portugalii, Sri Lance, Maroku, a granicą ich występowania są wschodnie tereny Europy.

7. Zagrożenia

Populacja zimorodka maleje. Powodami, dla których jest jego coraz mniej są:

  • utrata siedlisk lęgowych w wyniku modernizacji linii brzegowych rzek
  • długo utrzymujące się niskie temperatury poniżej -5 stopni
  • obfite deszcze lub długotrwałe susze
  • erozja skarp i brzegów
  • działalność inwazyjna człowieka

8. Ochrona

Niestety zimorodek należy do ptaków zagrożonych, z racji zmniejszania się jego populacji. Objęty jest ścisłą ochroną czynną.

Eskarabahos