Chomik Chiński – podstawowe informacje o gatunku

Chinese hamster
Fot. Martha Simpson / publicdomainpictures.net

Chomik chiński jest zaliczany do grona najpopularniejszych zwierząt domowych o małych rozmiarach, przez co na jego hodowlę każdego roku decydują się coraz to nowe osoby. Oto najważniejsze informacje o tym gatunku, które znacząco ułatwią pielęgnację konkretnych osobników!

Opis i charakterystyka gatunku

Chomik chiński jest obok chomików syryjskich i dżungarskich zdecydowanie najczęściej kupowanym podgatunkiem tych zwierząt. Współczesny podział taksonomiczny klasyfikuje chomiki chińskie do rzędu gryzoni i rodziny chomikowatych, natomiast pod względem rodzaju uznaje się je za przedstawicieli chomiczaków. Stosunkowo niewielkie rozmiary wpływają na łatwość utrzymania hodowli, co z kolei ma ogromne znaczenie w rozpowszechnieniu chomików chińskich w domowych gospodarstwach. Najbardziej charakterystyczną cechą tych zwierząt jest ciemna pręga w okolicy grzbietu, która odróżnia gatunek od chomików syryjczyków i dżungarków.

Tryb życia

Pod względem trybu życia chomiki chińskie uznawane są za zwierzęta nocne. To właśnie w godzinach wieczornych zwierzęta te osiągają szczyt swojej dobowej aktywności, chociaż w niektórych hodowlach obserwuje się również przesunięcie tego momentu na godziny poranne. Pod względem budowy i fizjologii Cricetulus griseus wykazuje cechy charakterystyczne dla zwierząt nocnych, takie jak na przykład duże i wypukłe oczy, jednak zmiana warunków bytowania zwierząt hodowlanych może wpłynąć na modyfikację trybu życia z nocnego na dzienny.

Sierść i umaszczenie

Chomiki chińskie mają charakterystyczną ciemną pręgę, która najczęściej biegnie wzdłuż grzbietu zwierzęcia. Sierść jest krótka i przyjemna w dotyku, natomiast wraz ze wzrostem osobnika jej kolor się zmienia. Młode chomiki mają z reguły szary kolor, który u dojrzałych osobników stopniowo się wybarwia – efektem tego jest brązowy kolor, który przez wiele osób jest uważany za charakterystyczny dla całego gatunku.

Rozmiary i waga

Chomiki chińskie osiągają stosunkowo niewielkie rozmiary. Długość ich ciała osiąga z reguły od 8 do 12 centymetrów, natomiast z tego 2 lub 3 centymetry przypada na ogon. Gatunek ten jest znacznie mniejszy pod względem rozmiarów od chomików syryjskich i dżungarskich. Drobna budowa wpływa również na całkowitą masę ciała, jaką zwierzęta te mogą osiągnąć. Jej wartość rzadko przekracza 40 gramów, oscylując z reguły w okolicach 30-35 gramów.

Charakter i zachowanie

Charakter chomików chińskich określany jest jako łagodny. Zachowanie poszczególnych osobników może być jednak uzależnione od czynników behawioralnych. Większość zwierząt spokojnie reaguje na podnoszenie i trzymanie na rękach, jednak z działaniami tego typu każdy chomik powinien być stopniowo oswajany. Brak przyzwyczajenia do bezpośredniego kontaktu z człowiekiem może wzbudzić w zwierzęciu niepokój i zdenerwowanie, co będzie objawiało się nagle wzrastającą ruchliwością. W połączeniu z niewielkimi rozmiarami chomika może stanowić to spory problem, zwłaszcza jeśli opieka nad chomikiem dotyczy również małych dzieci.

Usposobienie

Zwierzęta te mają przyjazne i łagodne usposobienie. W początkowym etapie młode osobniki są najczęściej nieufne w stosunku do właściciela, jednak wraz z upływem czasu pewność siebie zwierzęcia wzrasta. Chomiki chińskie czują się swobodnie w klatkach o odpowiednio dużym wybiegu, chociaż duża otwarta przestrzeń działa niekorzystnie na samopoczucie zwierzęcia. Z tego powodu decyzja o hodowli Cricetulus griseus powinna wiązać się z koniecznością przygotowania kryjówek i akcesoriów do zabawy, które zwierzęta te będą mogły wykorzystać do pewnego rodzaju wyładowania naturalnie drzemiącej w nich energii.

Długość życia

Długość życia każdego ssaków z reguły rośnie wprost proporcjonalnie do osiąganych rozmiarów. Tak też jest w przypadku chomików chińskich, które najczęściej osiągają wiek 2-3 lat. Wartość ta dotyczy zwierząt poddanych odpowiedniej opiece medycznej, przez co nie uwzględnia chorób i zakażeń, które mogą wymiernie przyczynić się do skrócenia życia poszczególnych osobników.

Opieka nad chomikiem – aspekty medyczne

Każdy chomik chiński wymaga regularnego przeprowadzania kontroli weterynaryjnych. Nawet w przypadku braku widocznych objawów chorobowych zwierzę powinno przynajmniej raz w roku przejść przez zestaw podstawowych badań. Dzięki temu możliwe będzie odpowiednio wczesne wykrycie potencjalnych zaburzeń, a także skontrolowanie aktualnego stanu zdrowia osobnika. Warto pamiętać o tym, że chomiki chińskie są zwierzętami społecznymi, dlatego właściciel zwierzęcia powinien również zwrócić uwagę na potencjalne zmiany zachowania i kwestie behawioralne, które mogą wynikać z nieprawidłowego procesu opieki nad chomikiem.

Najczęstsze choroby

Chomiki chińskie są podatne na szereg chorób i zaburzeń, wśród których możemy wyróżnić zarówno te o charakterze zakaźnym i pasożytniczym, jak i metabolicznym. Do pierwszej grupy zalicza się się myksomatozę oraz infekcje wirusowe i bakteryjne. Zaburzenia metaboliczne mogą z kolei obejmować choroby endokrynologiczne, otyłość, cukrzycę oraz awitaminozę. Ostatnia z wymienionych – wraz z niedostarczaniem w diecie odpowiedniej ilości minerałów – jest ściśle powiązana z rodzajem pokarmu, którym konkretny osobnik jest karmiony.

Cechy szczególne

Charakterystyczną cechą chomików chińskich jest ich wydłużony i smukły tułów. Aspekt ten odróżnia je od krępo zbudowanych chomików syryjskich i dżungarskich. Osobniki z gatunku Cricetulus griseus są również nazywane długoogonowymi karłami – spowodowane jest to osiągającym do trzech centymetrów nieowłosionym ogonem. Wartość ta pozornie nie wydaje się być imponująca, jednak biorąc pod uwagę resztę ciała zwierzęcia można zauważyć, że sam ogon chomików chińskich stanowi około 25 procent jego całkowitej długości. Cechą charakterystyczną tego gatunku jest także wcześniej wspominana pręga umaszczenia w okolicy grzbietu, która stanowi wskazówkę do identyfikacji konkretnych osobników.

Pielęgnacja

Opieka nad chomikiem chińskim wymaga znajomości potrzeb i wymogów życiowych tego gatunku. Dotyczy to zarówno konieczności posiadania klatki z wybiegiem o odpowiednio dużej powierzchni, jak i zapewnienia warunków bytowania. Drugi z wymienionych aspektów odnosi się do samotniczego trybu życia tych zwierząt – łączenie ich w pary i przebywanie w jednej klatce kilku osobników może doprowadzić do pojawienia się u zwierząt zachowań agresywnych. Do podstawowych działań pielęgnacyjnych zalicza się z kolei wyposażenie klatki o wymiarach przynajmniej 60 na 40 centymetrów w poidełka, miseczki oraz ściółkę o grubości ponad 10 centymetrów. Klatka powinna mieć również dobrą cyrkulację powietrza, a umieszczone w niej dodatkowe zabawki i gadżety pozwolą zapewnić zwierzakowi odpowiednią dawkę rozrywki, która wpływa na jego komfort psychofizyczny.

Wypadanie sierści

Łysienie jest jednym z najpowszechniejszych problemów, z jakimi mierzą się posiadacze chomików chińskich. Zjawisko to świadczy o aktywnym procesie chorobowym, który bardzo często wynika z niedostatecznej podaży witaminy B w diecie. W warunkach fizjologicznych wypadanie sierści ma miejsce natomiast jedynie w okresie wiosenno-letnim, kiedy to dochodzi do linienia i pozbywania się jej nadmiaru. Chomiki chińskie charakteryzują się stosunkowo dużą intensyfikacją tego procesu, jednak wszelkiego rodzaju niepokojące sygnały powinny wiązać się z koniecznością odbycia konsultacji weterynaryjnej i kontroli stanu zdrowia zwierzęcia.

Hodowla i młode

Chomiki chińskie wydają na świat w jednym miocie trzy lub cztery młode, które już po trzech miesiącach osiągają pełną dojrzałość płciową. Ciąża u osobników tego gatunku trwa kilka tygodni (około 21 dni), a w jej efekcie rodzą się młode osobniki. Sierść na ich skórze pojawia się kilka dniu po urodzeniu, natomiast opiekę nad młodymi od samego początku sprawuje jedynie matka.

Historia rasy

Chomiki chińskie w warunkach naturalnych zamieszkują tereny Azji – można je spotkać na równinach i stepach Mongolii oraz Chin. Pierwsze wzmianki taksonomiczne pochodzą z XIX wieku, kiedy to Cricetulus griseus został sklasyfikowany jako nowy gatunek. Obecnie chomiki chińskie rozpowszechniły się na całym świecie, czego powodem jest zyskanie popularności tego gatunku jako zwierząt domowych.

Optymalna temperatura

Optymalną temperaturą bytowania chomików chińskich jest przedział od 20 do 24 stopni Celsjusza. Zwierzęta te źle znoszą upały i dużą wilgotność, dlatego domowe klatki z osobnikami tego gatunku powinny zostać umiejscowione w zacienionym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Dla kogo?

Chomiki chińskie wydają się być idealnym gatunkiem do rozpoczęcia przygody z opieką nad zwierzętami. Z tego powodu w hodowlach domowych działaniami pielęgnacyjnymi zajmują się często dzieci. Dbanie o chomika chińskiego nie należy do wyjątkowo skomplikowanych i czasochłonnych zadań, jednak powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej – niedostateczna ilość wiedzy może bowiem skutkować zapewnieniem chomikom niewłaściwych warunków bytowania, a to w łatwy sposób może przerodzić się w ryzyko wystąpienia groźnych dla tych zwierząt chorób.

Karmienie

Zbilansowana dieta chomików chińskich opiera się w dużej mierze na wszelkiego rodzaju ziarnach zbóż. Zalicza się do nich owies, żyto oraz pestki dyni. Chomiki żywią się także drobnymi bezkręgowcami, jednak większość domowych hodowców decyduje się na karmienie tych zwierząt gotowymi mieszankami karmy. Produkty tego typu – oprócz wcześniej wymienionych elementów żywieniowych – mogą zwierać suszone ogórki, marchew, jabłko oraz banany. Prawidłowa dieta każdego zwierzęcia wymaga wykorzystania odpowiedniej dla konkretnego gatunku mieszanki pokarmowej, która będzie zaspokajała zapotrzebowanie energetyczne chomika chińskiego.

Cena chomika chińskiego

Zakup jednego osobnika chomika chińskiego wymaga poniesienia kosztów oscylujących w okolicach 100 złotych. Warto jednak pamiętać o tym, że do wartości tej należy doliczyć dodatkowe wyposażenie, takie jak klatka i akcesoria, które należy nabyć przed podjęciem ostatecznej decyzji o zaopiekowaniu się konkretnym osobnikiem z gatunku Cricetulus griseus.