20 Ciekawostek o Krowach

kilka krów przy korycie

Widok krowy jest dla większości ludzi na świecie całkowicie powszechny. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem są to jedne z najważniejszych zwierząt hodowlanych na całym globie. Z tymi uroczymi przeżuwaczami związane są jednak niezwykłe fakty, o których wiele osób nie ma pojęcia. Oto dwadzieścia najciekawszych z nich!

1. Początki hodowlanej historii krów sięgają 8000 lat wstecz. To właśnie wtedy na terenach Mezopotamii oraz Indii zwierzęta te zaadaptowano do potrzeb człowieka, co następnie miało również miejsce w pozostałych zakątkach świata.

2. Krowy mogą pochwalić się niezwykle wyostrzonym węchem. Przedstawiciele tego gatunku są w stanie wyczuć zapach drapieżnika z odległości wynoszącej blisko 10 kilometrów, aby następnie poinformować pozostałych członków stada o tym fakcie.

3. Niezwykła ciekawostka dotyczy innego zmysłu, jakim jest wzrok krów. Charakterystyczne ułożenie gałek oczu po obu stronach głowy sprawia, że zwierzęta te mają pole widzenia, które wynosi blisko 360 stopni.

4. Krowy posiadają swoje unikalne wzory nosów. Te części ciała stanowią pewnego rodzaju odpowiednik ludzkich linii papilarnych, przez co żadna krowa nie posiada takiego samego odcisku tej części ciała. Pod tym względem każda jest na swój sposób wyjątkowa!

5. Typowe dla krów przeżuwanie nie jest mechanizmem, który zachodzi poprzez wynikającą z nacisku szczęk siłę tarcia górnych i dolnych zębów. Rozdrabnianie trawy odbywa się poprzez wciskanie źdźbeł w górne podniebienie, które jest wyjątkowo twarde i wytrzymałe.

6. Krowy to potężne ssaki, których masa ciała z reguły osiąga 700-800 kilogramów. Udokumentowane są również jednak przypadki osobników, które ważyły ponad jedną tonę.

7. Krowa to ogólna nazwa całego gatunku tych zwierząt, który dzieli się również na poszczególne rasy. Obecnie na świecie hoduje się ponad tysiąc krowich ras, różniących się od siebie ilością dostarczanego mleka lub jakością samego mięsa. W Polsce można spotkać około dziewiętnaście z nich, z czego znaczącą większość stanowi rasa polska holsztyńsko-fryzyjska, czyli doskonale wszystkim krowy o umaszczeniu czarno-białym.

8. Krowy są uważane za jednego z głównych sprawców globalnego ocieplenia. Olbrzymie pogłowie tych zwierząt na całym świecie sprawia, że w wyniku przemian metabolicznych krowy wydalają do atmosfery kilkaset litrów metanu dziennie. Współcześnie naukowcy pracują nad modyfikacją krowich diet, aby w rezultacie możliwe było ograniczenie produkcji tego gazu cieplarnianego.

9. Krowy to zwierzęta stadne, które źle znoszą rozłąkę ze swoimi współtowarzyszami. W badaniach naukowych obserwuje się wzrost poziomu kortyzolu we krwi odizolowanych zwierząt, co skutkuje między innymi zmniejszeniem ilości produkowanego mleka.

10. Przeciętna długość życia krów wynosi około 20 lat. Nie oznacza to jednak, że na liście długowiecznych osobników nie możemy znaleźć krowiego przedstawiciela. Żyjąca w XX wieku w Wielkiej Brytanii krowa miała bowiem dożyć wyjątkowo sędziwego wieku, który wynosił blisko 50 lat.

11. Krowy są wyjątkowo pożytecznymi zwierzętami. Odchody tych zwierząt stanowią podstawę procesu użyźniania gleby w wielu ekosystemach pastwisk na całym świecie.

12. Zwierzęta te na czas odpoczynku mogą przyjmować jedną z dwóch pozycji – stojącą lub leżącą. Pierwsza z nich jest obserwowana w przypadku krótkich drzemek, kiedy to długość snu nie przekracza kilkudziesięciu minut. W nocy krowy przyjmują jednak pozycję leżącą i to właśnie takie ułożenie pozwala tym zwierzętom wejść w fazę głębokiego snu.

13. Krowy są zwierzętami roślinożernymi, jednak w przypadku ograniczonej ilości do pożywienia wykazują zdolność do całkowitej zmiany swojej diety. Te nieszkodliwe przeżuwacze mogą zdecydować się wówczas na zjadanie padliny, do której zaliczyć można również mięso przedstawicieli własnego gatunku. Tego typu sytuacje są jednak skrajnymi przypadkami, które u krów występują stosunkowo rzadko.

14. Na krowach można jeździć wierzchem, chociaż samo ujeżdżanie krów jest niezbyt często spotykanym zjawiskiem. Nie ulega jednak wątpliwości, że w razie konieczności krowa jest zwierzęciem możliwym do osiodłania w ten sam sposób jak konie.

15. Niezwykły fakt dotyczy budowy anatomicznej kończyn krów. Zaobserwowano bowiem, że zwierzęta te potrafią wejść po schodach do góry, jednak zejście w dół tą samą drogą jest niemożliwe. Wynika to z faktu, że krowie stawy kolanowe zginają się w kierunku przeciwnym, niż ma to miejsce u człowieka.

16. Krowy produkują ogromne ilości mleka. Większość ras hodowlanych pozwala na pozyskiwanie ponad 10 litrów dziennie.

17. Precyzyjne określenie ilości sztuk bydła na świecie nie jest możliwe, jednak najnowsze analizy wskazują, że liczba ta oscyluje w okolicach 1,5 miliarda osobników.

18. Społeczny charakter krów sprawia, że zwierzęta te często wchodzą z innymi osobnikami w relacje, które z perspektywy gatunku ludzkiego można nazwać przyjacielskimi.

19. Krowy są również niezwykle inteligentnymi stworzeniami, które w badaniach eksperymentalnych potrafiły rozwiązywać proste zadania logiczne.

20. Każdemu doskonale znany jest status nietykalności, jakim krowy mogą pochwalić się w Indiach. Mało kto wie jednak o tym, że powszechnym procederem w tym kraju jest również wykorzystywanie krowiego moczu do celów religijnych i zdrowotnych.