20 Ciekawostek o Nietoperzach

nietoperz nocą

Nietoperze to pasjonujące stworzenia, na których temat przez wiele dekad narosło wiele mitów i legend. Zaledwie część z nich okazuje się być prawdą, jednak w encyklopediach i opracowaniach wciąż można znaleźć szereg niezwykłych ciekawostek o tych latających ssakach. Oto dwadzieścia faktów, które z pewnością Cię zaskoczą!

1. Wbrew powszechnemu przekonaniu nietoperze nie są całkowicie ślepe. Zwierzęta te charakteryzuje widzenie mezopowe, jednak ze względu na typowe warunki bytowania tych zwierząt nietoperze znacznie częściej polegają na innych zmysłach oraz zdolności echolokacji.

2. Nietoperze posiadają stawy kolanowe, które zginają się w przeciwnym kierunku, niż ma to miejsce u człowieka. Co ciekawe, taka budowa ciała nie jest niczym wyjątkowym w świecie zwierząt i specyfikację anatomiczną tego typu można znaleźć także u wielu innych ssaków.

3. Nietoperze zapadają w sen zimowy. Ze stanu hibernacji zwierzęta te wybudza podwyższenie temperatury powietrza w jaskiniach. Z tego powodu na terenach większości naturalnych środowisk bytowania tych ssaków wkraczanie do miejsc tego typu jest zabronione w sezonie jesienno-zimowym.

4. W Polsce występuje blisko trzydzieści gatunków nietoperzy, z których każdy jest objęty ścisłą ochroną.

5. Przekonanie o wczepianie się nietoperzy we włosy nie ma nic wspólnego z faktami. Ten powszechnie powielany mit ma ludowe korzenie, a główną motywacją do kultywowania tego poglądu miała być chęć ograniczania wyjść młodych dziewczyn poza gospodarstwa domowe nocą.

6. Nie wszystkie nietoperze są drapieżnikami. Większość gatunków tych ssaków jest roślinożerna.

7. Pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów ciała nietoperze mogą dożywać sędziwego wieku. Średnia długość ich życia wynosi około 30 lat, jednak wartość ta jest w dużej mierze uzależniona od konkretnego gatunku tych ssaków.

8. Wyjątkowość nietoperzy w swoim kręgu taksonomicznym opiera się w dużej mierze na zdolności do lotu. To właśnie tylko one potrafią w sposób aktywny pokonywać przestworza – żaden inny współcześnie żyjący ssak nie posiadł takiej zdolności. Z tego powodu też nietoperze są też często błędnie klasyfikowane do gromady ptaków.

9. Niezwykła jest również zdolność do wcześniej wspomnianej echolokacji. Mechanizm ten opiera się na wysyłaniu do otoczenia ultradźwięków, które odbijają się od napotkanych obiektów i ponownie wracają do nietoperzy. W ten sposób ssaki te mogą bez większych problemów sprawnie poruszać się w całkowitej ciemności. Echolokacja jest zatem przystosowaniem środowiskowym, które wykształciło się u tych zwierząt pod wpływem typowych warunków bytowania tych ssaków w naturze.

10. Nietoperze kojarzą się z uzbrojonymi w zęby powietrznymi stworami sporych rozmiarów. W rzeczywistości niektóre gatunki całkowicie odbiegają od tego opisu. Dla przykładu świnionos malutki osiąga długość ciała, która rzadko przekracza pół centymetra!

11. W kulturze chińskiej nietoperze są uznawane za symbol szczęścia i powodzenia. Stoi to w opozycji do europejskiej interpretacji tych zwierząt, które na naszym kontynencie są utożsamiane ze śmiercią i złem.

12. Nietoperze mogą być groźne dla człowieka, co bezpośrednio wynika z przenoszonych przez te zwierzęta chorób wirusowych. Do zakażenia może dojść nie tylko poprzez ugryzienie nietoperza, ale także i zjedzenie mięsa zarażonego zwierzęcia.

13. Pomimo faktu, że znaczna część nietoperzy z wyglądu przypomina futrzane myszy ze skrzydłami, to niezwykle imponująca jest osiągana przez nie prędkość lotu. Ssaki te mogą poruszać się w powietrzu z szybkością, która dochodzi aż do stu kilometrów na godzinę!

14. Nietoperze są zwierzętami kosmopolitycznymi. Oznacza to, że można je spotkać na każdym kontynencie na świecie. Jedynym wyjątkiem jest Antarktyda, która ze względu na trudne warunki środowiskowe charakteryzuje się ograniczoną naturalną florą i fauną.

15. Ssaki te są jedynymi zwierzętami, dla których odwrócona pozycja ciała jest najbardziej naturalna. To właśnie z tego powodu nietoperze mogą spędzać z głową w dół wiele godzin, a przy okazji nie powoduje to u nich uczucia dyskomfortu.

16. Nietoperze są dość dobrymi pływakami. Pomimo faktu, że w warunkach naturalnych zwierzęta te rzadko decydują się na pełne zanurzenie w wodzie, to podczas polowań zdarza się, że te niezwykłe stworzenia mogą zaprezentować swoje umiejętności sprawnego poruszania się w warunkach wodnych.

17. Odchody nietoperzy doczekały się swojej własnej nazwy. Ten produkt przemiany materii nazywany jest w przypadku tych zwierząt guanem.

18. Podstawowy podział systematyczny dzieli nietoperze na dwa główne podrzędy – rudawkokształtne oraz mroczkokształtne.

19. Nietoperze są zwierzętami, które nie budują schronień na czas hibernacji. Z tego powodu ssaki te można powszechnie spotkać w okresie jesienno-zimowym w jaskiniach, na strychach lub w rzadko uczęszczanych budynkach.

20. Cykl dobowy nietoperzy ma charakter nocny. W godzinach dziennych zwierzęta te odpoczywają, natomiast noc jest dla nich naturalną porą na łowy i pełną aktywność.