20 Ciekawostek o Niedźwiedziach

niedźwiedź

Niedźwiedzie to pasjonujące i dumne stworzenia, których obserwowanie z perspektywy alei w ogrodzie zoologicznym przynosi ogromną dawkę frajdy. Życie tych niezwykłych zwierząt jest jednak znacznie ciekawsze, niż mogłoby się to początkowo wydawać, bowiem z całą rodziną niedźwiedziowatych związany jest szereg wprawiających w zdumienie ciekawostek. Oto 20 najlepszych z nich!

1. Do rodziny niedźwiedziowatych zaliczanych jest aż osiem gatunków. Do tych zdecydowanie najbardziej rozpoznawalnych, takich jak niedźwiedzie brunatne, himalajskie, polarne i czarne należy również dodać andoniedźwiedzia okularowego, biruanga malajskiego, wargacza leniwego oraz pandę wielką.

2. Wbrew powszechnemu przekonaniu do rodziny niedźwiedziowatych nie zalicza się koali. Utożsamianie tych zwierząt z uroczymi misiami jest błędnym przekonaniem, ponieważ pod względem systematycznym koalom daleko do wymienionych wcześniej gatunków. Jedne z najbardziej charakterystycznych zwierząt Australii klasyfikowane są bowiem pod względem taksonomicznym do torbaczy wombatokształtnych.

3. Wszystkie gatunki niedźwiedzi są uważane za ssaki o wyjątkowo złożonej inteligencji. Na ten aspekty wpływa wysoce rozwinięty układ nerwowy i mózg o sporych rozmiarach – w stosunku do całkowitej wielkości ciała tych zwierząt.

4. Ciężar niedźwiedzi jest w dużej mierze uzależniony od aktualnej pory roku. Widoczne jest to szczególnie w przypadku niedźwiedzi czarnych, które w okresie jesiennym mogą zwiększyć swoją masę ciała aż o 30 procent.

5. Powszechne przekonanie o wyczulonych zmysłach niedźwiedzi nie jest jedynie wymysłem filmowców. Dorosłe osobniki potrafią wyczuć jedzenie lub potencjalne zagrożenie z odległości kilku kilometrów. W dużej mierze zależne jest to od zmysłów wzroku, słuchu i węchu, na których opiera się również poszukiwanie pożywienia przez te zwierzęta.

6. Z perspektywy ochrony gatunku to człowiek stanowi dla niedźwiedzi największe zagrożenie. W wielu krajach – pomimo szeroko zakrojonych działań służących ochronie zwierząt – wciąż powszechne jest polowanie na niedźwiedzie w celu pozyskania między innymi ich futra.

7. Niedźwiedzie potrafią poruszać się na dwóch nogach. Widok misia stającego na tylnych łapach nie powinien nikogo dziwić, bowiem jest to powszechnie obserwowane w warunkach naturalnych. Pozwala to niedźwiedziom zwiększyć obszar widzenia lub wyczuć zapachy, których źródło może znajdować się wiele kilometrów od konkretnego osobnika.

8. Niedźwiedzie przed etapem hibernacji znacząco zwiększają swoją masę ciała. Z reguły w okresie jesiennym zwierzęta te zjadają dwukrotność ilości pożywienia, która wystarczyłaby danemu osobnikowi do przeżycia. Tego typu działanie jest niezbędne do przetrwania snu zimowego oraz wydania na świat młodych w przypadku samic.

9. Niezwykły status zdobyty przez niedźwiedzie na przestrzeni setek lat sprawił, że zwierzęta te są w wielu kulturach były utożsamiane z symbolami władzy, siły i męstwa. Dotyczy to w szczególności kultur skandynawskich i środkowoeuropejskich, takich jak na przykład Wikingowie oraz Germanie.

10. Nie wszystkie niedźwiedzie to krwiożerczy mięsożercy. Niedźwiedzie czarne, których populacja w Ameryce Południowej liczy prawie milion osobników, żywią się głównie owocami i orzechami.

11. Globalne ocieplenie może doprowadzić do całkowitego wyginięcia jednego z gatunków uroczych misiów. Roztapianie się brył lodu morskiego pozbawia niedźwiedzi polarnych naturalnych środowiskowych warunków bytowania, a tym samym przyczynia się do stopniowego zmniejszania się obszaru ich występowania.

12. Niedźwiedzie mają potężną budowę ciała, jednak nie oznacza to, że poruszają się w wolny i mało zgrabny sposób. Podczas biegu zwierzęta te mogą osiągnąć prędkość dochodzącą do 50 kilometrów na godzinę, a niektóre gatunki znakomicie opanowały dodatkowo zdolność do wspinaczki na drzewa.

13. Standardowa długość życia niedźwiedzi wynosi z reguły do 30 lat. W ogrodach zoologicznych oraz w niewoli niektóre osobniki mogą jednak dożyć 40 lub nawet 50 lat.

14. Przez pierwsze kilkanaście miesięcy życia młodych osobników niedźwiedzie opierają swoje funkcjonowanie wyłącznie na mleku matki. Dopiero po tym czasie stopniowo rozszerzają dietę, która od tego momentu ma mięsożerny lub padlinożerny charakter.

15. Niedźwiedzie mają wyjątkowo rozwinięte interakcje społeczne. W przypadku zagrożenia członkowie stada bez zastanowienia stają w obronie młodych, co jest szczególnie niebezpieczne dla człowieka – to właśnie w tego typu sytuacjach obserwuje się najczęściej ataki niedźwiedzi na ludzi.

16. Typowy dzień niedźwiedzi niemalże w całości poświęcony jest poszukiwaniu jedzenia. Dorosłe osobniki poświęcają tej czynności kilkanaście godzin w ciągu doby, aby przez pozostałą część dnia odpoczywać.

17. Największym gatunkiem jest zdecydowanie niedźwiedź polarny. Dorosłe osobniki mogą osiągać masę ciała zbliżającą się do jednej tony, natomiast wysokość w kłębie bardzo często dochodzi do 150 centymetrów.

18. Na przełomie XVI i XVII wieku w Polsce powszechnym zjawiskiem były szkoły dla niedźwiedzi. W miejscach tych próbowano w pełni wytresować te zwierzęta, jednak po latach na szczęście całkowicie zaniechano tego pomysłu.

19. W przeszłości niedźwiedzie brunatne były spotykane w Polsce na znacznie większym obszarze. Obecnie zwierzęta te można spotkać w warunkach naturalnych jedynie w Karpatach.

20. Niedźwiedzie potrafią widzieć otaczający świat w barwach, co jest zjawiskiem niezwykle rzadkim wśród ssaków.