Cena Wielbłąda w Polsce – Czy Jest Dostępny?

zadowolony wielbłąd

Wielbłąd jest zaliczany do grona zwierząt, które już od najmłodszych lat są kojarzone z krajami egzotycznymi. Charakterystyczna sylwetka wielbłąda jest łatwo dostrzegalna nawet ze znacznej odległości, a o posiadaniu własnego osobnika marzy niemalże każdy miłośnik zwierząt egzotycznych. Okazuje się, że zakup wielbłąda w Polsce jest możliwy, jednak decyzja ta obarczona jest koniecznością spełnienia szeregu wymogów i zdobycia wiedzy o wymaganiach hodowlanych gatunku. Oto informacje, które z pewnością przybliżą zainteresowanym osobom ten temat!

Opis i charakterystyka gatunku

Ssak ten jest zaliczany do rodziny wielbłądowatych, a jego charakterystyczna postura sprawia, że niezwykle trudno jest pomylić konkretnego osobnika ze zwierzętami zaliczanymi do pozostałych gatunków. Obecność garbów i wydłużonej szyi sprawia, że według niektórych etymologów nazwa wielbłąd pochodzi od „błędu w naturze”, który w bezpośredni sposób wynika z unikalnego w skali świata wyglądu tych zwierząt. Teoria ta wciąż budzi wiele kontrowersji, jednak niepodważalny jest inny fakt – wielbłądy ze względu na budowę swojego ciała są niezwykle wytrzymałymi zwierzętami, które poprzez przystosowania do warunków środowiskowych są w stanie zamieszkiwać na wolności miejsca o skrajnie nieprzyjaznym dla zwierząt klimacie.

Rodzaje wielbłądów

Dotychczas odkryto dziewięć gatunków wielbłądów, jednak spośród nich sześć całkowicie wymarło. Do czasów współczesnych zachowały się populacje trzech – jednogarbne, dwugarbne oraz baktriany. Wielbłądy jednogarbne zwane są również dromaderami, a od pozostałych gatunków odróżniają je mniejsze rozmiary, smuklejsza budowa ciała i mniej gęste owłosienie. Wielbłądy dwugarbne są gatunkiem skrajnie zagrożonym wyginięciem, a zakres ich występowania w naturze dotyczy zaledwie niewielkich części Mongolii i Chin. Z perspektywy hodowców najważniejszym gatunkiem są baktriany, czyli wielbłądy domowe. Baktriany również posiadają dwa garby, jednak od wielbłądów dwugarbnych odróżnia je całkowite udomowienie przez człowieka, które miało miejsce około 5 tysięcy lat temu.

Tryb życia i usposobienie

Niezależnie od gatunku i warunków bytowania tych zwierząt wszystkie wielbłądy są zwierzętami stadnymi, które żyją w gromadach liczących od 5 do 30 osobników. Są to ruchliwe i szybkie zwierzęta, jednak w kontakcie z człowiekiem wykazują się dużą płochliwością. Z reguły unikają bezpośredniej obecności ludzi, jednak w przypadku osobników hodowlanych zauważa się większą akceptację wielbłądów pod tym względem. Zwierzęta te mają rytm dobowy zbliżony do ludzkiego, natomiast porą żerowania są dla nich najczęściej chłodniejsze fazy dnia, czyli poranki oraz wieczory.

Rozmiary i masa ciała

Z perspektywy potencjalnych hodowców istotną rolę odgrywają gabaryty wielbłądów, które są zaliczane do ssaków parzystokopytnych o pokaźnych rozmiarach. Wielkość poszczególnego osobnika zależy natomiast od gatunku do jakiego należy. Największymi z nich są wielbłądy dwugarbne, a wysokość zwierzęcia w kłębie może osiągnąć wartość około 2 metrów. Imponująca jest również masa ciała tych zwierząt, bowiem ciężar całkowity jednego osobnika oscyluje w przedziale od 400 do 1000 kilogramów. Długość ciała wielbłądów z reguły wynosi od 2,5 do 4 metrów.

Długość życia

Wielbłądy są zwierzętami, które dożywają od 30 do 50 lat. Z reguły osobniki hodowlane żyją dłużej, niż przedstawiciele niewielkich populacji bytujących na wolności. Wpływ na to ma typ klimatu oraz dostęp do wody i pożywienia. Wielbłądy są w stanie gromadzić w swoich garbach znaczące ilości tkanki tłuszczowej, a wszyscy przedstawiciele tego gatunku charakteryzują się dużą odpornością na deficyty wody. Tkanka tłuszczowa stanowi materiał zapasowy, który w przypadku ograniczonej ilości pożywienia jest wykorzystywany do przemian metabolicznych. Błędne jest zatem przekonanie, że słynne garby wielbłądów stanowią dla tych zwierząt pewnego rodzaju magazyn wody.

Miejsce życia

Dzikie wielbłądy żyją współcześnie jedynie na terenie Australii oraz Azji – w Chinach i Mongolii. Wszystkie inne populacje stanowią efekt introdukcji wielbłądów na określonym terenie. Z tego powodu wielbłądy spotykane w krajach arabskich i w Afryce są przykładami zwierząt gospodarskich, których hodowla jest charakterystyczna dla krajów słabo rozwiniętych gospodarczo. Dotyczy to w szczególności Somalii, Sudanu, Arabii Saudyjskiej, Jemenu i Kenii.

Najczęstsze choroby

Wśród wielbłądów – również tych hodowlanych – najczęstszą przyczyną śmierci osobników jest koronawirus MERS, wielbłądzia ospa, gruźlica, leptospiroza oraz zakażenie bakterią Escherichia coli.

Posiadanie wielbłąda a zapisy prawne

Pomimo tego, że wielbłądy w klimacie europejskim kojarzą się wyłącznie z ogrodami zoologicznymi, to zakup tych zwierząt przez prywatnych hodowców również jest możliwy. W 2018 roku powstała w Polsce pierwsza farma wielbłądów, która stanowi jednocześnie atrakcję turystyczną i miejsce pozyskiwania mleka tych zwierząt. Podstawę prawną możliwości hodowli wielbłądów na terenie naszego kraju można znaleźć w Ustawie o ochronie przyrody. Zwierzęta te są klasyfikowane jako egzotyczne, przez co ich przetrzymywanie, rozmnażanie i sprzedawanie wymaga uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która z reguły zlokalizowana jest na terenie miast wojewódzkich. Również wwiezienie wielbłąda do Polski wymaga otrzymania odpowiedniej zgody – w tym przypadku zezwolenie powinno zostać wydane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Z tego powodu zakup wielbłąda jest misją w pełni realną pod względem realizacji, jednak wymaga od hodowcy dopilnowania wszelkich niezbędnych formalności.

Żywienie

Podstawą żywienia wielbłądów są wszelkiego rodzaju trawy, zboża, krzewy i słonorośla. Zwierzęta te nie mają ściśle sprecyzowanych wymogów dietetycznych, co wynika z wysokiego poziomu odporności poszczególnych gatunków na rodzaj i częstotliwość przyjmowania pożywienia. Wielbłądy są w stanie wypić duże ilości wody, aby następnie całkowicie na jakiś czas zrezygnować z uzupełniania jej deficytu. Stanowi to przystosowanie do suszy, a pod względem biologicznym jest to możliwe dzięki specyficznej budowie układu naczyniowego i erytrocytów tych zwierząt, co pozwala na funkcjonowanie krążenia nawet przy znaczącym zwiększeniu gęstości surowicy krwi.

Rozmnażanie

Ciąża wielbłądów trwa około 400 dni, a jej efektem jest wydane na świat jedno młode. Podczas rui, której czas przypada z reguły na wiosnę, samce opryskują swoje ciało moczem – powoduje to nieprzyjemny i bardzo intensywny zapach, który odczuwalny jest właśnie w okresie godowym tych zwierząt.

Do jakich celów hoduje się wielbłądy?

Hodowla wielbłądów w Polsce jest dostępna i możliwa, jednak dla wielu osób zagadką pozostaje realna przyczyna decydowania się na tego typu działanie. W rzeczywistości wielbłądy – oprócz oczywistych aspektów rekreacyjno-zoologicznych – mogą być wykorzystywane do produkcji mleka. Wielbłądzie mleko ma skład zbliżony do swojego ludzkiego odpowiednika, przez co wielu naukowców wskazuje na zdrowotne efekty, jakie wynikają z jego spożywania. Dodatkowo wielbłądy w Polsce mogą być także hodowane w celu rozmnażania konkretnego stada i sprzedaży młodych osobników.

Wymogi hodowlane

Wielbłądy są zwierzętami odpornymi na skrajne warunki atmosferyczne, jednak należy zwrócić uwagę na warunki bytowania tych zwierząt w hodowli. Literatura zwraca uwagę na ilość dostępnej powierzchni, która powinna wynosić około 2 hektarów na jednego osobnika. Niedopuszczalne jest także jednoczesne przebywanie wielbłądów i koni w jednej zagrodzie – bliska obecność obu gatunków może bowiem doprowadzić do pojawienia się zachowań agresywnych.

Optymalna temperatura

Wytrzymałość wszystkich gatunków wielbłądów sprawia, że zwierzęta te doskonale radzą sobie z życiem w nawet najtrudniejszym klimacie. Uznaje się, że optymalna temperatura do życia i rozmnażania się wielbłądów powinna mieścić się w przedziale od -40 do 40 stopni Celsjusza. Z tego powodu każdy wielbłąd znakomicie poradzi sobie z warunkami atmosferycznymi, jakie z reguły panują na terenie naszego kraju. Nawet najbardziej srogie zimy i upalne lata w Polsce będą przez te zwierzęta odbierane jako stosunkowo łagodny klimat, który nie będzie stanowił dla wielbłądów większego problemu.

Ciekawostki

Niezwykła budowa anatomiczna i charakterystyka tych zwierząt decydują o tym, że wielbłądy są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych zwierząt na całym świecie. Równie niezwykłe są fakty o tych parzystokopytnych, bowiem część z informacji może realnie zaskoczyć nawet największych pasjonatów zoologii i dzikich zwierząt. W kryzysowych warunkach – przy ograniczonym dostępie do pożywienia – wielbłądy są w stanie zjeść padlinę lub przedmioty codziennego użytku, takie jak ubrania lub liny. Dodatkowo gospodarka wodna tych ssaków jest regulowana przez wydalanie silnie stężonego moczu i kału. W taki bowiem sposób dochodzi do zmniejszenia ilości traconej wody. Wielbłądy są też jedynymi zwierzętami, których erytrocyty mają owalny kształt. Aspekt ten wpływa na łatwość przemieszczania się krwinek czerwonych w żyłach i tętnicach, co pozwala na zachowanie pełnej perfuzji nawet podczas znaczącego odwodnienia zwierzęcia. Niezwykłe są nozdrza i powieki wielbłądów – ich budowa została dostosowana do trudnych warunków atmosferycznych, jakie panują na pustyni. Wielbłądy są w stanie całkowicie zacisnąć te elementy budowy ciała, a tym samym zabezpieczyć drogi oddechowe oraz aparat wzroku przed dostaniem się do nich wirującego podczas burz pustynnych piasku.

Cena wielbłąda

Ze względu na fakt, że hodowla wielbłądów na prywatny użytek w Polsce oraz w pozostałych krajach Europy wciąż jest rzadkością, to koszt zakupu pojedynczych osobników jest stosunkowo wysoki. W przypadku samic ceny te osiągają wartość od 30 do 40 tysięcy złotych, natomiast samca wielbłąda można nabyć już za 15-20 tysięcy złotych. Dodatkowo do całkowitego kosztorysu należy doliczyć opłaty, jakie wiążą się z przystosowaniem konkretnego gospodarstwa lub farmy do hodowli wielbłądów. Z tego powodu pomimo faktu, że posiadanie wielbłąda w Polsce jest całkowicie realną ideą, to jednak tego typu decyzja zawsze będzie wiązała się z koniecznością poniesienia znacznych kosztów.